Kierowanie


Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
www.systemkierowania.ore.edu.pl tel. (022) 8759715
Kierownik - Andrzej Laskowski
e-mail andrzej.laskowski@ore.edu.pl

W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanków do naszej placówki prosimy o kontakt z dyrektorem Ośrodka Panią Magdaleną Orczykowską: tel. (048) 618 31 74 w godzinach 8 - 16.

Procedura kierowania
Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1833) w sprawie szczegółowych zasad, kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii stanowiących akt wykonawczy do art. 81 ustawy z dnia 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 202 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z późniejszymi zmianami).

Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży
Nieletni wobec, którego Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym kierowany jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. ORE nie zajmuje się bezpośrednio kierowaniem nieletnich, wydaje jedynie wskazania do konkretnej placówki w Polsce. Wychowanek może być dowieziony do Ośrodka po przesłaniu kompletnych i aktualnych dokumentów. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia.

Dokumentacja przyjmowanych dziewcząt powinna zawierać:
- orzeczenie (postanowienie) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,
- kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego,
- kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego,
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- potwierdzenie stałego zameldowania,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane),
- ostatnie świadectwo szkolne,
- kartę zdrowia ucznia,
- kartę szczepień,
- potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych.
W przypadku braków w dokumentacji Ośrodek zwraca się do odpowiednich instytucji o ich uzupełnienie.

http://www.mowwierzbica.lh.pl/index.php/kierowanie2

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Frydrych
email: dar.frydrych@gmail.com
, w dniu:  18‑04‑2013 10:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Fajdek
email: mow2@poczta.onet.pl tel.:48 618 31 74
, w dniu:  18‑04‑2013 10:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑07‑2016 22:11:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie